PROJECTE
Autoconsum en un edifici de L’Hospitalet de Llobregat

Client:
Cobra
Localitat:
L'Hospitalet de Llobregat
Potència fotovoltaica:
30,6 kWp
Producció anual estimada:
20.015,01 kWh/any
Estalvi anual CO2:
6.164,6 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte
  • Dimensionament i disseny del sistema
  • Instal·lació