PROJECTE
Autoconsum en un edifici a Barcelona

Client:
Vias
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
60,97 kWp
Producció anual estimada:
73.585 kWh/any
Estalvi anual CO2:
22.664,18 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte
  • Dimensionament i disseny del sistema
  • Instal·lació
  • Legalització