PROJECTE
Autoconsum en un Concessionari de Sant Cugat del Vallès

Client:
Superwagen SA
Localitat:
Sant Cugat del Vallès
Potència fotovoltaica:
58,32 kWp
Producció anual estimada:
80.838,1 kWh/any
Estalvi anual CO2:
24.898,13 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte
  • Dimensionament i disseny del sistema
  • Instal·lació
  • Legalització