PROJECTE
Autoconsum en edificis Municipals de Sant Boi de Llobregat

Client:
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Localitat:
Sant Boi de Llobregat
Potència fotovoltaica:
30,485 kWp
Producció anual estimada:
43.761 kWh/any
Estalvi anual CO2:
13.478,39 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte
  • Dimensionament i disseny del sistema
  • Instal·lació
  • Legalització