Autoconsum domèstic, Sant Feliu de Llobregat

Autoconsum domèstic, Sant Feliu de Llobregat

Ubicació:
Sant Feliu de Llobregat
Potència pic:
4,48 kWp
Nº de panells:
16
Producció anual estimada:
4.933,1 kWh/any
Estalvi anual CO2:
2022.57 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Memòria tècnica de la instal·lació.
  • Instal·lació del sistema complet. 
  • Legalització de la instal·lació.