Autoconsum domèstic, Sabadell

Autoconsum domèstic, Sabadell

Ubicació:
Sabadell
Potència pic:
3,35 kWp
Nº de panells:
10
Producció anual estimada:
4.600 kWh/any
Estalvi anual CO2:
1.886 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.