Autoconsum domèstic a Barcelona

Autoconsum domèstic a Barcelona

Ubicació:
Barcelona
Potència pic:
6,6 kWp
Nº de panells:
26
Producció anual estimada:
9.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
3690 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Memòria tècnica de la instal·lació.
  • Instal·lació del sistema complet.
  • Legalització de la instal·lació