PROJECTE
Autoconsum d’energia a la Xarxa de Districte de la zona de la Plaça del Mercat d’Olot

Localitat:
Olot, Girona
Potència fotovoltaica:
28,44 kWp
Producció anual estimada:
36.216 kWh/any
Estalvi anual CO2:
11.154,53 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Direcció facultativa