Autoconsum del Centre Cívic de Vilaür

Autoconsum del Centre Cívic de Vilaür

Ubicació:
Girona
Potència pic:
7,68 kWp
Nº de panells:
24
Producció anual estimada:
11.480,8 kWh/any
Estalvi anual CO2:
4.707,13 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Memòria tècnica.
  • Instal·lació del sistema.
  • Legalització.