PROJECTE
Autoconsum en el Centre Cívic de Vilaür

Client:
Ajuntament de Vilaür
Localitat:
Girona
Potència fotovoltaica:
7,68 kWp
Producció anual estimada:
11.480,8 kWh/any
Estalvi anual CO2:
4.707,13 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Memòria tècnica.
  • Instal·lació del sistema.
  • Legalització.