Autoconsum compartit a Barcelona

Autoconsum compartit a Barcelona

Ubicació:
Barcelona
Potència pic:
7,04 kWp
Nº de panells:
24
Producció anual estimada:
10.200 kWh/any
Estalvi anual CO2:
4182 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Memòria tècnica de la instal·lació.
  • Tramitació subvencions.
  • Instal·lació del sistema complet.
  • Legalització de la instal·lació.