PROJECTE
Autoconsum amb acumulació, Santa Cruz de Tenerife

Client:
El semillador S.L.
Localitat:
Santa Cruz de Tenerife
Potència fotovoltaica:
17,82 kWp
Producció anual estimada:
27.186 kWh/any
Estalvi anual CO2:
11.150 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Instal·lació. 
  • Memòria tècnica.
  • Legalització de la instal·lació.