PROJECTE
Autoconsum al Prat del Llobregat

Client:
IDAE
Localitat:
Prat del Llobregat
Potència fotovoltaica:
25 kWp
Producció anual estimada:
33.287,88 kWh/any
Estalvi anual CO2:
13.647,67 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions.