PROJECTE
Autoconsum al port de Barcelona

Client:
Port de Barcelona
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
273 kWp
Producció anual estimada:
300.757 kWh/any
Estalvi anual CO2:
92.633,16 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Redacció del projecte executiu