PROJECTE
Autoconsum al Cosmocaixa, Barcelona

Client:
Fundació La Caixa
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
80 kWp
Producció anual estimada:
‭116.000‬ kWh/any
Estalvi anual CO2:
47.560 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionat i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.