Autoconsum al Centre de formació d’adults de Granollers

Autoconsum al Centre de formació d’adults de Granollers

Ubicació:
Granollers
Potència pic:
24,3 kWp
Nº de panells:
90
Producció anual estimada:
36.496 kWh/any
Estalvi anual CO2:
14.963,36 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.