PROJECTE
Autoconsum al Bloc 7 de Can Batlló, Barcelona

Client:
UTE-Can Batlló
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
22 kWp
Producció anual estimada:
35.122,4 kWh/any
Estalvi anual CO2:
14.400,02 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.