Autoconsum al Bloc 7 de Can Batlló, Barcelona

Autoconsum al Bloc 7 de Can Batlló, Barcelona

Ubicació:
Barcelona
Potència pic:
22 kWp
Nº de panells:
88
Producció anual estimada:
35.122,4 kWh/any
Estalvi anual CO2:
14.400,02 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.