PROJECTE
Autoconsum a una pèrgola al barri de Vallbona

Client:
TERSA
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
86,4 kWp
Producció anual estimada:
134.034,9 kWh/any
Estalvi anual CO2:
41.282,7 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Direcció facultativa
  • Memòria tècnica