PROJECTE
Autoconsum a una comissaria de policia de Sant Boi de Llobregat

Client:
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Localitat:
Sant Boi de Llobregat
Potència fotovoltaica:
81,76 kWp
Producció anual estimada:
110.901 kWh/any
Estalvi anual CO2:
34.157 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Redacció del projecte executiu
  • Direcció facultativa