PROJECTE
Autoconsum en un Restaurant-Hotel de Lavern-Subirats

Client:
Sol i Vi S.L
Localitat:
Lavern-Subirats, Alt Penedès
Potència fotovoltaica:
99,825 kWp
Producció anual estimada:
155.355,7 kWh/any
Estalvi anual CO2:
47.849,55 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Redacció del projecte executiu