Autoconsum a Sant Vicenç de Montalt

Autoconsum a Sant Vicenç de Montalt

Ubicació:
Sant Vicenç de Montalt
Potència pic:
6,9 kWp
Nº de panells:
25
Producció anual estimada:
10.856 kWh/any
Estalvi anual CO2:
4.450,96 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.