PROJECTE
Autoconsum a Sant Cugat del Vallès

Client:
Superwagen SA
Localitat:
Sant Cugat del Vallès
Potència fotovoltaica:
90,72 kWp
Producció anual estimada:
114.084,2 kWh/any
Estalvi anual CO2:
46.774,44 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.