Autoconsum a Sant Cugat del Vallès

Autoconsum a Sant Cugat del Vallès

Ubicació:
Sant Cugat del Vallès
Potència pic:
90,72 kWp
Nº de panells:
324
Producció anual estimada:
114.084,2 kWh/any
Estalvi anual CO2:
46.774,44 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.