PROJECTE
Autoconsum a la seu de Metges Sense Fronteres a Barcelona

Client:
MIBSA
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
55 kWp
Producció anual estimada:
72.400 kWh/any
Estalvi anual CO2:
29.684 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.