Autoconsum a la seu de Metges Sense Fronteres, Barcelona

Autoconsum a la seu de Metges Sense Fronteres, Barcelona

Ubicació:
Barcelona
Potència pic:
55 kWp
Nº de panells:
200
Producció anual estimada:
72.400 kWh/any
Estalvi anual CO2:
29.684 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.