PROJECTE
Autoconsum a la Coberta d’un Poliesportiu Municipal de Sabadell

Client:
Ajuntament de Sabadell
Localitat:
Sabadell
Potència fotovoltaica:
20,14 kWp
Producció anual estimada:
30.645,6 kWh/any
Estalvi anual CO2:
9.438,84 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte
  • Dimensionament i disseny del sistema
  • Instal·lació
  • Legalització