Autoconsum a la Central del Caravanning & Camper, Barberà del Vallès

Autoconsum a la Central del Caravanning & Camper, Barberà del Vallès

Ubicació:
Barberà del Vallès
Potència pic:
8,2 kWp
Nº de panells:
30
Producció anual estimada:
11.972 kWh/any
Estalvi anual CO2:
4.908 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.