Autoconsum a la Biblioteca de les Corts

Autoconsum a la Biblioteca de les Corts

Ubicació:
Barcelona
Potència pic:
14,1 kWp
Nº de panells:
48
Producció anual estimada:
19.511 kWh/any
Estalvi anual CO2:
7.999,51 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.