PROJECTE
Autoconsum a Gàmbia

Localitat:
Gàmbia
Potència fotovoltaica:
501,33 kWp
Producció anual estimada:
730.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
299.300 kg. de CO2
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny
    dels sistemes.
  • Instal·lació.