PROJECTE
Autoconsum a Barcelona

Client:
IMESAPI
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
54,27 kWp
Producció anual estimada:
75.978 kWh/any
Estalvi anual CO2:
23.401,22 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Instal·lació
  • Legalització