PROJECTE
Ampliació d’una instal·lació d’autoconsum industrial a Sant Boi de Llobregat

Client:
Grup TAutomocio (Votur‐Turiauto)
Localitat:
Sant Boi de Llobregat
Potència fotovoltaica:
36,3 kWp
Producció anual estimada:
49.988,4 kWh/any
Estalvi anual CO2:
15.396,43 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte
  • Dimensionament i disseny del sistema
  • Instal·lació
  • Legalització