Energia solar tèrmica

Aquestes instal·lacions fomenten la descentralització de generació d’energia i la sostenibilitat promovent el consum d’energia de fonts renovables. Les instal·lacions tèrmiques permeten generar Aigua Calenta Sanitària a partir de la radiació solar.

 

 

 

En l’àrea de l’energia solar tèrmica els principals serveis que oferim són:

  • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica
  • Elaboració de projectes bàsics i executius
  • Direcció d’obra i execució
  • Projectes claus en mà
  • Servei post-venda: manteniment preventiu i correctiu