Projectes, direcció facultativa i legalitzacions

Entre els serveis que ofereix Azimut 360 hi ha el d’assessoria tècnica en:

  • redacció de projectes
  • realització de projectes executius
  • direcció facultativa d’obra
  • legalitzacions d’instal·lacions elèctriques