Projectes de cooperació

Azimut 360 sccl tenim el compromís de donar cobertura a les necessitats energètiques mitjançant l’intercanvi i la transferència de coneixements.

En l’àmbit internacional sovint treballem en el marc de projectes de cooperació al desenvolupament. En aquests projectes juguem un rol eminentment tècnic desenvolupant tasques d’enginyeria, direcció d’obra i instal·lació en l’electrificació de serveis bàsics o bé de comunitats rurals mitjançant micro-xarxes. També desenvolupem tasques de coordinació i treballem en la creació de models de gestió a més d’aprofundir en la formació dels usuaris i tècnics per a garantir la sostenibilitat de les instal·lacions a mig i llarg termini.

 

 

Els principals àmbits d’actuació d’Azimut 360 a l’Àrea de Cooperació Internacional són:

  • Formulació de projectes i recerca de finançament
  • Coordinació tècnica i suport logístic
  • Disseny, direcció d’obra i direcció facultativa
  • Auditories tècniques
  • Projectes claus en mà
  • Subministrament d’equips i materials
  • Accions de manteniment correctiu sobre el terreny
  • Formació i capacitació, sobre el terreny d’usuaris i tècnics locals per a gestionar i mantenir instal·lacions
  • Distribució de kits portàtils autònoms

En tots els projectes de cooperació internacional treballem amb un soci local generalment encarregat del vessant social i coordinació del projecte al terreny.

Som conscients que la cooperació internacional és un món tèrbol i que aquesta sovint esdevé un mecanisme pel qual els països del Nord es renten la cara de l’espoliació continuada que fan dels recursos dels països del Sud; també som conscients de com està estretament lligada als interessos econòmics dels països emissors dels ajuts i les condicions i contrapartides que tenen els fons rebuts. No per aquest motiu ens sembla que hem de deixar de posar el nostre coneixement tècnic al servei de la població implicada en aquests projectes i és per això que, essent conscients de les limitacions i contradiccions, tenim especial cura de seleccionar els projectes en els quals participem i mirem d’enfocar-los per tal de potenciar l’apoderament dels usuaris dels sistemes, tant a nivell d’autonomia energètica (i econòmica) com a nivell de generació de consciència, perseguint la reducció de dependències (a tots els nivells) i creant capacitats locals de desenvolupament.

 

 

Al següent mapa es poden veure els diferents projectes que hem realitzat: