obres de referència – instal·lacions solars tèrmiques

totes les obres | FV C-Xarxa | FVautònoma | solar tèrmica | cooperació internacional  |  microxarxes | projectes singulars

Instal·lació d’un sistema d’energia solar tèrmica per a generació d’aigua calenta sanitària per als vestuaris i oficines d’Hortec SCCL 

Barcelona – Catalunya; 2016

Superfície col·lectora: 5 m2
Característiques: Instal·lació Solar Tèrmica de 5m2 de captació i 300l d’acumulació
Emplaçament: Barcelona (Catalunya)
Titular: HORTEC SCCL
Azimut 360: Gestió de materials, assessorament, direcció facultativa i instal·lació

Instal·lació solar tèrmica(I) Fundació Catalana de l’Esplai  

El Prat de Llobregat – Catalunya; 2013-2016

Instal·lació realitzada per Isofotón  

instalacio termica fundacio catalana de l'esplai

Superfície col·lectora: 66 m2
Característiques: Instal·lació solar tèrmica de 66 m2 / 7.000 lit. Per ACS.
Emplaçament: El Prat de Llobregat (Barcelona)
Titular: Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE)
Tasques realitzades per membres d’Azimut 360: Manteniment de la instal·lació

Instal·lació solar tèrmica(II) Fundació Catalana de l’Esplai  

El Prat de Llobregat – Catalunya; 2013-2016

Solar Termica Fundacio Esplai

Superfície col·lectora: 79 m2
Característiques: Instal·lació solar tèrmica de 79 m2 / 3.000 lit. Per ACS i piscina.
Emplaçament: El Prat de Llobregat (Barcelona)
Titular: Fundació Catalana de l’Esplai
Azimut 360: Manteniment de la instal·lació