obres de referència – cooperació internacional

totes les obres | FV C-Xarxa | FVautònoma | solar tèrmica | cooperació internacional   |  microxarxes | projectes singulars

 

Eco-electrificació dinàmica al nord i centre de Burkina Faso

Burkina Faso; 2014-en curs

Característiques: Electrificació fotovoltaica de 7 centrals de bombeig d’aigua propietat de l’ONEA així com la seva seu a Ouagadougou amb un total de 2,3MW
Emplaçament: Burkina Faso
Titular: Ministère des Carrières et de l’Energie – SONABEL – FDE – Administrations provinciales, départementales et communales
Finançament i coordinació: EU-ONEA-SINCO- AZIMUT 360
Azimut 360: Projecte, direcció tècnica i licitació de la construcció

7 Microxarxes autònomes híbrides a Zanzan, autogestionades per les comunitats rurals

Zanzan – Costa d’Ivori; 2012-2017

microxarxes autònomes Zanzan

Característiques: 7 Micro-xarxes autònomes híbrides (218 kWp)
Emplaçament: Regió de Zanzan (Costa d’Ivori)
Titular: Délégation Fondation Akwaba
Finançament: Unió Europea, ONUDI i altres
Azimut 360: Projecte, direcció tècnica i suport a la coordinació general

Formació professional per a la promoció de les energies renovables per al desenvolupament social a Serra Lleona (PRESSD-SL) 

Freetown – Sierra Leone; 2017-2018

OXFAM Sierra Leone

 

Característiques: formació en energia solar fotovoltaica, energia solar tèrmica i bombeig solar al Centre d’Energies Renovables de l’Institut Tècnic Governamental a Freetown
Emplaçament: Freetown (Serra Lleona)
Titular: tècnics i tècniques joves aprenents
Finançament: Oxfam Ibis (EU)
Azimut 360: Coordinació, preparació i execució de la formació

 

Millora dels processos participatius i optimització de les estructures d’autogestió de 7 micro-xarxes solars a Zanzan, Costa d’Ivori

Zanzan – Costa d’Ivori; 2016-2017

Micro-xarxa Costa d'Ivori Cooperació internacional Diputació de Barcelona Azimut

Característiques: Enfortiment i capacitació de les estructures d’autogestió tècnica i econòmica de les micro-xarxes solars híbrides.
Emplaçament: Regió de Zanzan (Costa d’Ivori)
Titular: Població de les 7 comunitats rurals
Finançament: Diputació de Barcelona
Azimut 360: Coordinació

Projecte i instal·lació de sistemes de bombeig, acumulació, distribució i potabilització d’aigua basat en energies renovables per la millora de la qualitat de vida de 7 comunitats rurals a Zanzan, Costa d’Ivori 

Zanzan – Costa d’Ivori; 2016-2017

Aigua dones solar Zanzan Costa d'Ivori Cooperació internacional Probitas Azimut

Característiques: 7 sistemes de bombeig, acumulació, distribució i potabilització d’aigua a partir d’energia fotovoltaica
Emplaçament: Regió de Zanzan (Costa d’Ivori)
Titular: 7 comunitats rurals de Zanzan
Finançament: Fundació Probitas
Azimut 360: Coordinació i disseny

Disseny i construcció de 5 kits solars portàtils per facilitar l’alfabetització nocturna de les dones de zones rurals de Bouaké, Costa d’Ivori

Bouaké – Costa d’Ivori; 2017

Solar portàtil Bouaké Costa d'Ivori Cooperació internacional AIP Azimut

Característiques: Disseny i construcció de 5 kits solars autònoms de 500Wp/24V/5Ah+60Ah

Emplaçament: Bouaké (Costa d’Ivori)
Titular: Association Ivoirienne pour le progrè
Finançament: Association Ivoirienne pour le progrè
Azimut 360: Disseny i construcció dels kits solars

 

Promoció de l’emprenedoria juvenil socialment i  ambiental sostenible a partir de la formació tècnica per a la construcció i gestió de kits fotovoltaics al Centre Père Michel de Bamako, Mali

Bamako – Mali; 2016-2017

Fotovoltaica Mali Cooperació internacional AMB - Azimut 360

Característiques: Disseny, construcció i formació per a la realització de 3 kits solars per a diferents usos
Emplaçament: Bamako (Mali)
Titular: Cèntre Père Michel (Mali)
Finançament: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Azimut 360: Coordinació general del projecte i formació en energies renovables i eficiència energètica.

 

Estudi de viabilitat energètica a 11 bayetes de les províncies de Bahoruco i Independència a la República Dominicana

República Dominicana; 2016-2017

Electrificació solar Bayetes República Dominicana Cooperació internacional Anesvad Azimut

Característiques: Estudi de viabilitat tècnica i socioeconòmica per a l’electrificació dels serveis bàsics dels bateyes mitjançant instal·lacions solars fotovoltaiques.
Emplaçament: República Dominicana
Titular: Població dels 11 bayetes
Finançament: Fundació Anesvad
Azimut 360: Coordinació i realització

Remolc solar per usos mèdics a l’Hospital de Niu’ui a l’illa de Ha’apai, Tonga

Ha’apai – Tonga; 2016-2017

Medicina Solar Tonga Cooperació internacional Azimut

Emplaçament: Ha’apai (Tonga)
Titular: Tonga Ministry of Health
Finançament: Curekids i University of Auckland
Azimut 360: Coordinació i realització

 

Sistema solar per a usos mèdics a l’Hospital de Nausori a Suva, Fiji 

Nausori – Fiji; 2015-2016

Medicina Solar Fiji Cooperació internacional Azimut

Emplaçament: Nausori (Fiji)
Titular: Fiji Ministry of Health
Finançament: Curekids i University of Auckland
Azimut 360: Coordinació i realització

 

Ampliació del projecte Foment del sector de les energies renovables i impuls de l’emprenedoria verda a la regió Tànger-Tetuan del Marroc

Tànger – Marroc; 2014-2016

Característiques: Elaboració de tres avantprojectes d’electrificació i consolidació de Greenergy Coop, la primera cooperativa d’EERR del Marroc.
Emplaçament: Tànger (Marroc)
Titular: ADEREE i Greenergy Coop
Finançament i coordinació: Diputació de Barcelona
Azimut 360: Coordinació general del projecte, formació en ER i elaboració d’avant-projectes

Projecte d’electrificació fotovoltaica del laboratori del Centre de Salut Primària Valentín de Pablo a Bamako (Mali)

Bamako – Mali; 2016

Bamako formació fotovoltaica azimut 360

Característiques: FV Autònoma de 8,0kWp / Capacitació del formadors i dels alumnes en manteniment i dimensionament fotovoltaic
Emplaçament: Bamako (Mali)
Titular: Centre de Santé Primaire Valentín de Pablo
Finançament i coordinació: PROBITAS Fundació Privada
Azimut 360: Coordinació general del projecte, gestió de materials, projecte tècnic, direcció facultativa, instal·lació i formació

Suport a la creació d’una titulació univeristària en Energies Renovables i enfortiment de les polítques públiques locals en matèria d’energies renovables i economia cooperativa a la regió de Tànger-Tetuan (Marroc)

Tànger-Tetouan – Marroc; 2015-2016

Tanger formació fotovoltaica azimut 360

Característiques: FV Autònoma de 2,3 kWp / Formació en Energies Renovables, Eficiència Energètica, Economia Cooperativa i tutories dels projectes finals de carrera dels estudiants
Emplaçament: Tànger (Marroc)
Titular: Faculté des Sciences et Techniques (FST) Tanger
Finançament i coordinació: Diputació de Barcelona i FST
Azimut 360: Coordinació general del projecte, formació en ER i EE, projecte tècnic, direcció facultativa i instal·lació

Ampliació de la instal·lació solar autònoma existent i conversió a instal·lació de connexió a xarxa amb venta d’excedents a Gambia

Tujereng – Gambia; 2014-2016

Característiques: Ampliació d’instal·lació solar fotovoltaica  amb  22,18 kWp i conversió de la instal·lació existent a connexió a xarxa al Fandema Center a Gambia
Emplaçament: Tujereng (Gambia)
Titular: MBOLO Association
Finançament i coordinació: Gef, UNIDO, NEA, The Gambia Ministery, Fons Català de Cooperació
Azimut 360: Coordinació general del projecte, gestió de materials, projecte tècnic, direcció facultativa, instal·lació i formació

Promoció del desenvolupament sostenible a la regió de Tànger-Tetuan a través la transferència de competències tècniques en matèria d’emprenedoria verda a la Comuna Urbana de Chefchaouen (Marroc)

Chefchaouen – Marroc; 2015-2016

Característiques: FV-C-Xarxa de 4 kWp /Formació en EERR, EE, emprenedoria verda i gestió d’empresa per al foment de la creació de llocs de treball
Emplaçament: Chefchaouen (Marroc)
Titular: Associació Uta El Hammam i tècnics institucionals
Finançament i coordinació: Ajuntament de Barcelona
Azimut 360: Coordinació general del projecte, formació en ER i EE, projecte tècnic, direcció facultativa i instal·lació

Contribució a l’estratègia de l’Economia Social i Solidària (ESS) del Consell Regional de Tànger-Tetuan

Tànger-Tetouan – Marroc; 2015-2016

Tanger formació fotovoltaica azimut 360

Característiques: Formació de 35 tècnics locals en l’àmbit del cooperativisme, les energies renovables i l’eficiència energètica. Creació d’una cooperativa en energies renovables
Emplaçament: Tànger (Marroc)
Titular: ANAHDA
Finançament i coordinació: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Azimut 360: Coordinació general del projecte, formació en energies renovables, manteniment i eficiència energètica

Foment del sector de les energies renovables i impuls de l’emprenedoria verda a la regió Tànger-Tetuan del Marroc

Tànger – Marroc; 2013-2015

Característiques: FV-C-Xarxa de 5 kWp/ Formació en EERR, EE, emprenedoria verda i gestió d’empresa
Emplaçament: Tànger (Marroc)
Titular: Chambre de Commerce, Industrie et Services de Tanger, Délégation du Ministère de l’Énergie et des Mines de Tanger, Ajuntament de Sabadell, Gremi d’Instal·ladors de Sabadell
Finançament i coordinació: Diputació de Barcelona
Azimut 360: Coordinació general del projecte, formació en ER i EE, projecte tècnic, direcció facultativa i instal·lació

Instal·lació d’un sistema fotovoltaic híbrid per a la millora del servei sanitari al Centre de Salut Primària de Gonfreville (Bouaké – Costa d’Ivori)

Bouaké – Costa d’Ivori; 2013-2014

Característiques: FV Autònoma de 6,075kWp assistida per un generador elèctric / Formació en dimensionament FV, manteniment d’instal·lacions FV i eficiència energètica
Emplaçament: Bouaké (Costa d’Ivori)
Titular: Centre de Santé Primaire de Gonfreville
Finançament i coordinació: PROBITAS Fundació Privada
Azimut 360: Coordinació general del projecte, gestió de materials, projecte tècnic, direcció facultativa, instal·lació i formació

Kits portàtils autònoms per projectes de cooperació internacional

República Dominicana; 2013

kit portàtil autònom Azimut360

Característiques: Sistema pre-muntat autònom d’electrificació amb energia solar fotovoltaica
Emplaçament: República Dominicana
Titular: ONGs locals
Finançament i Coordinació: (consultar cada projecte)
Azimut 360: Disseny, execució i subministrament

Sistema híbrid autònom a Gambia 

Fandema Center de Tujereng – Gambia; 2012

sistema híbrid autònom Gambia

Característiques: Micro-xarxa autònoma híbrida, de 6.900 Wp (3.000Ah-48V)
Emplaçament: Tujereng (Gambia)
Titular: Mbolo Association
Finançament i Coordinació: GEF-UNIDO i altres
Azimut 360: Projecte, gestió de compres, dirección d’obra, execució i supervisió del manteniment.

Sistema autònom d’electrificació del SJGCH de Lunsar

Lunsar – Serra Lleona; 2011

instal·lacio de plaques a Lunsa - Serra Lleona

Característiques: Micro-xarxa autònoma híbrida, de 11.400 Wp (9.600Ah-48V)
Emplaçament: Mabesseneh – Lunsar (Sierra Leone)
Titular: Catholic Hospital Saint John of God of Mabesseneh
Finançament: Fundació Probitas, Obra Social de Caixa Penedès
Azimut 360: Projecte, gestió de compres, direcció d’obra, execució i supervisió del manteniment.

Projecte de planta fotovoltaica connectada a xarxa de 22 MWp a Zagtouli (Ouagadougou, Burkina Faso)

Zagtouli – Burkina Faso; 2011

Projecte liderat per Trama Tecnoambiental, S.L.

burkina faso azimut 360

Característiques: Projecte Europeu de central fotovoltaica connectada a xarxa de 22 MWp
Emplaçament: Ouagadougou (Burkina Faso)
Titular: Sonabel (companyia elèctrica de Burkina Faso)
Finançament: Unió Europea
Coordinació: Delegació de la UE a Burkina Faso.
Tasques realitzades per membres d’Azimut 360: Participació en el consorci per a la preparació de l’avantprojecte i el plec de condicions tècniques per a la licitació de l’execució.

Curs de sistemes autònoms d’energia solar fotovoltaica per instal·ladors locals en l’àmbit de la cooperació

Barcelona – Catalunya; 2009

formació fotovoltaica azimut 360

Característiques: Curs teòric i pràctic de sistemes autònoms d’energia solar fotovoltaica per instal·ladors locals de varis països en vies de desenvolupament.
Emplaçament: Barcelona
Finançament i Coordinació: Fundació Akwaba-Hospitalet de Llobregat, Associació Món Energèticament Sostenible i Azimut 360.
Azimut 360: Disseny i impartició dels cursos teòrics i pràctics.

Instal·lació solar autònoma de l’Escola d’adults de Kafountine

Kafountine – Senegal; 2008

Senegal fotovoltaica autònoma azimut 360Característiques: Sistema autònom d’energia solar fotovoltaica de 320 Wp (200Ah-12V)
Emplaçament: Kafountine (Senegal)
Titular: ONG Catalunya Casamance
Finançament i Coordinació: ONG Catalunya Casamance
Azimut 360: Projecte, gestió de compres i execució

Sistema autònom d’electrificació de l’Hospital Catalunya de Bouaké – Costa d’Ivori

Bouaké – Costa d’Ivori; 2007

Instal·lació realitzada per l’Associació M.E.S.

hospital Bouaké Costa Ivori fotovoltaica azimut 360

Característiques: Sistema d’energia solar fotovoltaica autònom de 8 kWp (2.600Ah-48V)
Emplaçament: Barri d’Attienko en Bouaké (Costa d’Ivori)
Titular: Délégation Fondation Akwaba – Côte d’Ivoire
Finançament: Agència d’Emigració i Cooperació Internacional del Govern de les Illes Balears
Tasques realitzades per membres d’Azimut 360: Projecte, gestió de compres i execució

Sistema autònom d’electrificació per la comunitat d’Akane – Marroc

Akane – Marroc; 2006

Instal·lació realitzada per la Fundación IPADE

Akane Marroc fotovoltaica azimut 360Característiques: Microxarxa autònoma de generació solar híbrida Fotovoltaica/Dièsel, de 5.760 Wp
Emplaçament: Akane(Marroc)
Titular: Comunitat d’Akane
Finançament: Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID)
Tasques realitzades per membres d’Azimut 360: Projecte, gestió de compres, direcció tècnica

Electrificació rural de 7 pobles a Chefchaouen – Marroc

Chefchaouen – Marroc; 2006

Instal·lació realitzada per la Fundación IPADE

Chefchaouen fotovoltaica azimut 360Característiques: Sistemes FV autònoms de 100 Wp (150Ah-12V). Potencia total 7,5 kWp
Emplaçament: Diversos pobles de la província de Chefchaouen del nord de Marroc
Titular: Comunitats dels diferents pobles
Finançament i Coordinació: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Tasques realitzades per membres d’Azimut 360: Projecte, gestió de compres, direcció tècnica i coordinació

Electrificació rural mitjançant microxarxes híbrides a l’Afganistan

Janshagal, Shemul , Waigal – Afganistan; 2004

Instal·lació realitzada per l’Associació M.E.S. i la Revolutionary Afgan Women Association

microxarxes fotovoltaica Afganistan azimut 360Característiques: 1 microxarxa autònoma fotovoltaica (3,2kWp/900Ah-24V) i 2 microxarxes autònomes picohidroelèctriques (10kW)
Emplaçament: Janshagal, Shemul y Waigal (Afganistán)
Titular: Comunitats dels diferents pobles
Finançament i Coordinació: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, SERSO Euskalherría
Tasques realitzades per membres d’Azimut 360: Projecte, gestió de compres, direcció d’obra i execució