Microxarxes

Una microxarxa és un sistema complex, compost per microgeneradors (molins de vent, mòduls fotovoltaics…) i sistemes d’emmagatzematge que subministren electricitat a una comunitat sense necessitat de disposar d’accés a la xarxa elèctrica.

És important destacar que la producció, emmagatzematge i consum es fan de manera local, en contraposició al model energètic actual del nord. Això afavoreix l’eficiència del sistema, ja que es minimitzen les pèrdues per transport de l’energia des del punt de generació fins al punt del consum.

Aquests sistemes són molt utilitzats en projectes de cooperació en comunitats aïllades.
 

 

Els principals serveis oferts per Azimut 360 en aquesta àrea són:

 

  • Projectes claus en mà
  • Estudis de la viabilitat econòmica i finançament per a la realització de microxarxes
  • Assessorament per a l’obtenció de subvencions i ajuts
  • Elaboració de projectes bàsics i executius
  • Direcció d’obra
  • Subministrament d’equips i materials
  • Servei postvenda: manteniment preventiu i correctiu de microxarxes