Manteniments

A Azimut 360 oferim un servei postvenda integral. Creiem que un bon servei no es basa tan sols a realitzar actuacions de manteniment esporàdiques a la instal·lació sinó també en cultivar una relació estreta amb el client i dotar-lo d’eines que ens permetin dur a terme un seguiment acurat i tenir presència per poder oferir assistència sempre que sigui necessari.

 

Un bon manteniment allarga  la vida d’una instal·lació

 

 

Com a experts en instal·lacions i manteniments, oferim, entre altres serveis, els següents:

  • Manteniment preventiu i correctiu de sistemes connectats a xarxa
  • Manteniment preventiu i correctiu de sistemes autònoms
  • Manteniment preventiu i correctiu d’instal·lacions solars tèrmiques
  • Subministrament d’equips i materials