Lunsar – Serra Lleona

SISTEMA HÍBRID AUTÒNOM D’ELECTRIFICACIÓ DEL SAINT JOHN OF GOD CATHOLIC HOSPITAL DE LUNSAR (SERRA LLEONA) (2011)

 

 

Característiques: Micro-xarxa autònoma híbrida Fotovoltaica/Dièsel, de 11.400 Wp (4.800Ah-48V)
Emplaçament:
Mabesseneh – Lunsar (Sierra Leone)
Titular:
Saint John Of God Foundation
Financiació i Coordinació:
Hospital Sant Joan de Déu, Ordre Hospitalari dels Germans de Sant Joan de Déu i Azimut 360 sccl
Azimut 360: Projecte, Gestió de compres, Direcció Facultativa d’Obra, Execució i Supervisió del Manteniment. 

Video resum del projecte

El Saint John Of God Catholic Hospital of Mabesseneh-Lunsar, està situat a 70 Km de Freetown (Serra LLeona).
L’any 2011 es va dur a terme la modificació del sistema de subministrament elèctric existent per un sistema híbrid solar/diesel.

L’objectiu era:

•Assegurar el subministrament elèctric als serveis bàsics i d’emergència les 24 hores al dia;
•Assegurar el subministrament als serveis d’emergència en cas de fallida del grup electrogen;
•Facilitar la viabilitat financera de l’hospital gràcies a la reducció del consum de combustible del grup electrogen a la meitat;
•Utilizar una font energètica no contaminant i localment abundant;
•Millorar l’eficiència energètica dels aparells de consum, tal com neveres, lluminària, etc;
•Assegurar l’ús i el manteniment adequat del nou sistema a llarg termini, mitjançant la formació i capacitació de l’equip de manteniment de l’hospital i dels treballadors del centre;
Assistir de forma remota l’equip de manteniment de la instal·lació, mitjançant un sistema de monitorització on-line;

Les actuacions que es van dur a terme són:

•Creació d’una micro-xarxa de 230Vac/50Hz per a alimentar els serveis bàsics i d’emergència, amb possibilitat de commutació amb la xarxa del grup electrògen;
•Reconfiguració i recablejat del sistema elèctric existent de l’Hospital, per separar les línies en 3 sub-sistemes: consums d’emergència, consums bàsics i consums directes del grup electrogen;
•Utilització del grup electrogen només en les hores de major activitat de l’hospital (necessari per per alimentar els consum més potents);
•Aprofitament de les hores d’utilització del grup electrogen per a carregar les bateries i permetre així l’ús dels consums bàsics i d’emergència les 24h;
•Instal·lació de conjunt d’acumulació de 9.000Ah per 100h de descarrega a 48V, amb autonomia de 3 dies; potència de carregadors auxiliars de bateries de 8,0kW;
•Instal·lació de 14,40 kWp de potència fotovoltaica per assegurar el 100% de cobertura de la demanda energètica dels serveis d’emergència per qualsevol mes de l’any (2.692 kWh/mes), independentment de la presència del grup electrogen;
Recablejat i substitució de l’ondulador per a l’aprofitament del camp fotovoltaic de 3,84kWp existent com a generador connectat a xarxa;