obres de referència – sistemes connectats a xarxa

totes les obres | FVC-Xarxa | FVautònoma | solar tèrmica | cooperació internacional  |  microxarxes | projectes singulars

 

Eco-electrificació dinàmica al nord i centre de Burkina Faso

Burkina Faso; 2014-en curs

Característiques: Electrificació fotovoltaica de 7 centrals de bombeig d’aigua propietat de l’ONEA així com la seva seu a Ouagadougou amb un total de 2,3MW
Emplaçament: Burkina Faso
Titular: Ministère des Carrières et de l’Energie – SONABEL – FDE – Administrations provinciales, départementales et communales
Finançament i coordinació: EU-ONEA-SINCO- AZIMUT 360
Azimut 360: Projecte, direcció tècnica i licitació de la construcció

Estudi de viabilitat energètica a 11 bayetes de les províncies de Bahoruco i Independència a la República Dominicana

República Dominicana; 2016-2017

Electrificació solar Bayetes República Dominicana Cooperació internacional Anesvad Azimut

Característiques: Estudi de viabilitat tècnica i socioeconòmica per a l’electrificació dels serveis bàsics dels bateyes mitjançant instal·lacions solars fotovoltaiques.
Emplaçament: República Dominicana
Titular: Població dels 11 bayetes
Finançament: Fundació Anesvad
Azimut 360: Coordinació i realització

Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum temporal per una pèrgola d’exposició temporal d’Holaluz a Barcelona

Barcelona – Catalunya; 2017

Pergola fotovoltaica Holaluz BcnPotència nominal: 2,5 kW
Característiques: 9 mòduls fotovoltaics de 2,5 kW sobre pèrgola per alimentar una exposició temporal
Emplaçament: Barcelona (Catalunya)
Titular: Holaluz
Azimut 360: Disseny i instal·lació del sistema fotovoltaic sobre pèrgola

 

 

Projecte d’instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa sobre coberta del grup Naeko a Sant Boi de Llobregat, Catalunya

Sant Boi de Llobregat – Catalunya; 2016

Fotovoltaica a Naeko - Sant Boi

Potència nominal: 100 kWp
Característiques: Instal·lació de 400 mòduls fotovoltaics a coberta per una potència nominal de 100kWp
Emplaçament: Sant Boi de Llobregat (Catalunya)
Titular: Naeko Logistics
Azimut 360: Instal·lació i enginyeria amb col·labaració de Cefiner

 

 

Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum amb integració arquitectònica a façana i coberta a la Universitat Politècnica de Bucarest, Romania

Bucarest – Romania; 2016

fotovoltaica integracio arquitectonica U Romania

 

Potència nominal: 20 kWp
Característiques: Instal·lació per autoconsum de 45 mòduls fotovoltaics integrats a façana i coberta amb una potència nominal de 20kW
Emplaçament: Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucarest (Romania)
Titular: Aedificia Carpati, SA.
Azimut 360: Instal·lació i assesorament tècnic

 

 

Supervisió i assessorament per a la construcció d’una instal·lació fotovoltaica integrada sobre pèrgoles d’1MWp connectada a xarxa a la Hashemite University a Zarqa, Jordània

Zarqa – Jordània; 2016

Potència nominal: 1 MWp
Característiques: Serveis de consultoria i supervisió de la construcció d’una planta fotovoltaica sobre terreny i connectada a xarxa de 1MWp de potència instal·lada.
Emplaçament: Zarqa (Jordània)
Titular: Hashemite University
Azimut 360: Supervisió i assessorament al cap d’obra per a la construcció d’acord al projecte executiu i amb els estàndars de qualitat requerits

Supervisió i assessorament per a la construcció d’una planta fotovoltaica sobre terreny de 4MWp connectada a xarxa a la Hashemite University a Zarqa, Jordània

Zarqa – Jordània; 2016

Potència nominal: 4 MWp
Característiques: Serveis de consultoria i supervisió de la construcció d’una planta fotovoltaica sobre terreny i connectada a xarxa de 4MWp de potència instal·lada.
Emplaçament: Zarqa (Jordània)
Titular: Hashemite University
Azimut 360: Supervisió i assessorament al cap d’obra per a la construcció d’acord al projecte executiu i amb els estàndars de qualitat requerits

Promoció del desenvolupament sostenible a la regió de Tànger-Tetuan a través la transferència de competències tècniques en matèria d’emprenedoria verda a la Comuna Urbana de Chefchaouen (Marroc)

Chefchaouen – Marroc; 2015-2016

Característiques: FV-C-Xarxa de 4 kWp /Formació en EERR, EE, emprenedoria verda i gestió d’empresa per al foment de la creació de llocs de treball
Emplaçament: Chefchaouen (Marroc)
Titular: Associació Uta El Hammam i tècnics institucionals
Finançament i coordinació: Ajuntament de Barcelona
Azimut 360: Coordinació general del projecte, formació en ER i EE, projecte tècnic, direcció facultativa i instal·lació

Direcció d’obra i subministrament de material per a la instalació fotovoltaica d’integració en façana a Bucarest

Bucarest – Romania; 2015-2016

Potència nominal: 5 kW
Característiques: Sistema solar fotovoltaic de 5 kW connectat a la xarxa i amb integració arquitectònica en façana
Emplaçament: Bucarest
Titular: Universitat de Bucarest
Azimut 360: Projecte tècnic, assessorament DF, i subministrament de material

Ampliació de la instal·lació solar autònoma existent i conversió a instal·lació de connexió a xarxa amb venta d’excedents a Gambia

Tujereng – Gambia; 2014-2016

Característiques: Ampliació d’instal·lació solar fotovoltaica  amb  22,18 kWp i conversió de la instal·lació existent a connexió a xarxa al Fandema Center a Gambia
Emplaçament: Tujereng (Gambia)
Titular: MBOLO Association
Finançament i coordinació: Gef, UNIDO, NEA, The Gambia Ministery, Fons Català de Cooperació
Azimut 360: Coordinació general del projecte, gestió de materials, projecte tècnic, direcció facultativa, instal·lació i formació

Instal·lació solar fotovoltaica Fundació Catalana de l’Esplai

El Prat de Llobregat – Catalunya; 2013-2016

Instal·lació realitzada per Isofotón  

fundacio catalana de l'esplai

Potència nominal: 25 kW
Característiques: Instal·lació FV connectada a la xarxa sobre coberta
Emplaçament: El Prat de Llobregat (Barcelona)
Titular: Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE)
Tasques realitzades per membres d’Azimut 360: Manteniment de la instal·lació

Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum sobre la coberta del grup Turiauto

Sant Boi de Llobregat – Catalunya; 2015

Potència nominal: 15 kWp
Característiques: Sistema solar fotovoltaic de 15 kW connectat a xarxa per a l’autoconsum
Emplaçament: Sant Boi de Llobregat
Titular: Grup Tautomoció (Votur-Turiauto)
Azimut 360: Projecte tècnic, gestió de materials,  direcció facultativa i execució

Foment del sector de les energies renovables i impuls de l’emprenedoria verda a la regió Tànger-Tetuan del Marroc

Tànger -Marroc; 2013-2015

Característiques: FV-C-Xarxa de 5 kWp/ Formació en EERR, EE, emprenedoria verda i gestió d’empresa
Emplaçament: Tànger (Marroc)
Titular: Chambre de Commerce, Industrie et Services de Tanger, Délégation du Ministère de l’Énergie et des Mines de Tanger, Ajuntament de Sabadell, Gremi d’Instal·ladors de Sabadell
Finançament i coordinació: Diputació de Barcelona
Azimut 360: Coordinació general del projecte, formació en ER i EE, projecte tècnic, direcció facultativa i instal·lació

Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum sobre la coberta del grup Carhaus

Sant Boi de Llobregat – Catalunya; 2015

Potència nominal: 12 kWp
Característiques: Sistema solar fotovoltaic de 12 kW connectat a xarxa per a l’autoconsum
Emplaçament: Sant Boi de Llobregat
Titular: Grup Immobiliària Farrugat
Azimut 360: Projecte tècnic, gestió de materials,  direcció facultativa i execució

Sistema solar fotovoltaic de 19,98 kWp connectat a la xarxa i amb integració arquitectònica en façana a l’edifici “Arxiu Municipal de Barcelona”

Barcelona – Catalunya; 2013-2014

Potència nominal: 19,98 kWp
Característiques: Instal·lació Solar Fotovoltaica Connectada a Xarxa per a l’Autoconsum
Emplaçament: Barcelona
Titular: Agència de l’Energia de Barcelona
Azimut 360: Subministrament de material i execució de la instal·lació

Instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa de 8,4 kWp integrada arquitectònicament sobre paret mitgera de la finca núm. 8 de la Plaça Trinitat de Barcelona 

Barcelona – Catalunya; 2012-2013

Potència nominal: 8,4 kWp
Característiques: Instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa per a l’autoconsum
Emplaçament: Barcelona
Titular: Agència de l’Energia de Barcelona
Azimut 360: Projecte tècnic i direcció facultativa

 

Façana Edifici Charmex

Getafe – Comunidad de Madrid; 2011

Edifici Charmex

Potència fotovoltaica: 57.888 Wp
Característiques: Instal·lació FV connectada a la xarxa. Integració en façana
Emplaçament: Getafe
Titular: Privat
Azimut 360: Projecte

Projecte de planta fotovoltaica connectada a xarxa de 22 MWp a Zagtouli (Ouagadougou, Burkina Faso)

Zagtouli – Burkina Faso; 2011

Projecte liderat per Trama Tecnoambiental, S.L.

burkina faso azimut 360

Característiques: Projecte Europeu de central fotovoltaica connectada a xarxa de 22 MWp
Emplaçament: Ouagadougou (Burkina Faso)
Titular: Sonabel (companyia elèctrica de Burkina Faso)
Finançament: Unió Europea
Coordinació: Delegació de la UE a Burkina Faso.
Tasques realitzades per membres d’Azimut 360: Participació en el consorci per a la preparació de l’avantprojecte i el plec de condicions tècniques per a la licitació de l’execució.

Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum sobre coberta en habitatge particular a Sabadell, Catalunya

Sabadell – Catalunya; 2011

Fotovoltaica Sabadell

 

Potència nominal: 3 kW
Característiques: 13 mòduls fotovoltaics integrats en coberta de teula per a una potència nominal de 3kW
Emplaçament: Sabadell (Catalunya)
Titular: Particular
Azimut 360: Enginyeria, disseny i instal·lació del sistema fotovoltaic

 

Centre cívic Sant Isidre

Riumors – Catalunya; 2010

Riumors fotovoltaica connectada xarxa azimut 360Potència fotovoltaica: 24.050 Wp
Característiques: Instal·lació FV connectada a la xarxa. Estructura sobre coberta de xapa
Emplaçament: Riumors
Titular: Ajuntament de Riumors
Azimut 360: Projecte

Nova sala polivalent de Senan

Senan – Catalunya; 2010

SenanPotència fotovoltaica: 2.760 Wp
Característiques: Instal·lació FV connectada a la xarxa. Sobreposició en coberta de teula
Emplaçament: Senan
Titular: Ajuntament de Senan
Azimut 360: Projecte i execució (claus en mà)