Instal·lacions solars connectades a xarxa: injecció a xarxa i autoconsum

Azimut 360 ha realitzat nombroses instal·lacions de sistemes connectats a xarxa: ja sigui per injectar l’energia generada completament a la xarxa o bé per al seu autoconsum. Aquestes instal·lacions es caracteritzen per no disposar de cap sistema d’emmagatzematge d’energia.

 

 

Instal·lació connectada a la xarxa, amb injecció de tota l’energia produïda

Tota l’energia generada per la instal·lació s’injecta a la xarxa de subministrament i l’usuari continua consumint directament l’energia proporcionada per la xarxa.

 

Instal·lació connectada a la xarxa, per l’autoconsum

L’energia produïda per la instal·lació és consumida instantàniament per l’usuari i l’energia sobrant és injectada a la xarxa de subministrament.

Durant les hores en què no hi ha Sol (la nit o un dia ennuvolat) l’usuari s’abasteix de l’energia proporcionada per la xarxa.

S’assegura la disponibilitat de subministrament en qualsevol moment, ja que l’usuari pot recórrer al consum de l’energia generada per la instal·lació o bé a l’energia proporcionada per la xarxa .

L’excedent es pot vendre a la xarxa o bé limitar la producció  de la instal·lació al consum instantani.

 

Els serveis que us podem oferir en el marc d’aquestes instal·lacions són:

  • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica
  • Elaboració de projectes bàsics i executius
  • Direcció d’obra
  • Projectes claus en mà
  • Assessorament per a l’obtenció de subvencions i ajuts
  • Tramitació de llicències i permisos
  • Subministrament d’equips i materials
  • Servei post-venda: manteniment preventiu i correctiu