Fandema – Gambia

SISTEMA AUTÒNOM HÍBRID D’ELECTRIFICACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ FANDEMA
TUJERENG, GAMBIA

 

Video resum del projecte – realitzat pel Guillem Trius -

 

 

Característiques:

Sistema Autònom Híbrid (Solar, eòlic, diesel) 6.900 Wp solar + 1.500W eòlic + bateria 3.000Ah-48V

Ubicació:

Tujereng (Gambia) (2012)

Titular:

Mbolo Association

Financiació:

GEF-UNIDO entre d’altres

Partners:

Mbolo Association (coordinador) i Solidança

Azimut 360:

Projecte, Gestió de compres, Direcció d’obra, Instal·lació i Formació (projecte claus en ma)

custom_gallery
Pas d'images trouvées

 

Fandema és un centre de formació i ocupació per a dones que genera llocs de treball i millora la qualitat de vida de les beneficiàries. S’autofinancia mitjançant la venda de productes i serveis derivats dels tallers de formació i de la venda de roba de segona mà. Els beneficis de les activitats econòmiques reverteixen en el manteniment, gestió i funcionament del centre.

La formació bàsica consisteix a ensenyar a les dones a llegir i escriure, tant de manera manual com digital (aplicació informàtica de text). La formació ocupacional dota de competències tècniques en costura, tall i confecció, batik, tye-die i producció agrària. Això es complementa amb formació en desenvolupament, salut i gestió de negocis i associacions, amb intercanvis amb altres entitats nacionals o internacionals i amb educació ambiental en residus i energies renovables.

Fandema és un projecte que contribueix al desenvolupament humà i sostenible basat en el tractament en positiu de gènere i la cura del medi ambient; alhora, contribueix a l’empoderament de les dones i a l’avenç cap a un futur en el que tindran més oportunitats a través de la formació i enfortiment de les habilitats i capacitats ocupacionals.

Fandema està situat en una zona rural i no té interconnexió amb la xarxa elèctrica. La major part de les activitats que es desenvolupen requereixen energia constant de manera que l’accés a una font d’energia fiable i assequible és fonamental per al desenvolupament i l’èxit del projecte.
La implementació del sistema autònom d’electrificació mitjançant fonts d’energia renovables ha permès abastir el centre amb energia elèctrica, permetent així el correcte desenvolupament de les activitats que s’hi han de dur a terme.
El sistema autònom, a més, ha convertit Fandema en un centre demostratiu de les energies renovables on queda palès que aquestes poden ser una solució viable al problema de l’accés a l’energia i com aquest accés pot ajudar a la implementació de noves activitats econòmiques d’una manera sostenible.

Cal mencionar que, alhora, el sistema s’utilitza com a instal·lació de referència dels programes de formació i capacitació en l’ús, disseny i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables que tenen lloc al centre.

Principals objectius del projecte d’electrificació:

 • Garantir l’abastiment elèctric 24 hores al dia per als serveis del centre, mitjançant una font d’energia de qualitat, fiable i sostenible;
 • Permetre les beneficiàries del centre dur a terme les seves activitats de formació: utilització les màquines de cosir necessàries per als cursos de costura, tall i confecció, batik, tiy-die, …; utilització dels ordinadors necessaris per als cursos d’informàtica , etc.
 • Disposar d’electricitat per a la il·luminació, ús de projectors, ventiladors, ofimàtica, etc. necessaris per a les activitats generals del centre;
 • Evitar l’ús del grup electrogen i permetre així l’estalvi econòmic derivat del seu manteniment i de l’ús de combustible;
 • Avaluar l’eficiència energètica dels equips utilitzats i recomanar els equips més adequats per a cada aplicació;
 • Establir una gestió de consums d’acord amb l’energia disponible;
 • Garantir l’ús i el manteniment correctes del sistema autònom per a garantir la seva sostenibilitat a llarg termini;
 • Formar el personal tècnic local en el correcte manteniment del sistema autònom;
 • Formar els usuaris finals en el correcta utilització del sistema autònom i dels equips de consum;
 • Educar els usuaris i visitants del centre en l’ús racional de l’energia i l’estalvi energètic;
 • Establir un projecte pilot on es demostri la viabilitat de l’ús de fonts d’energia renovables en zones remotes per a la realització d’activitats per al desenvolupament social i econòmic local;
 • Instal·lar un sistema apte per a ser utilitzat amb finalitats pedagògiques, que sigui intuïtiu i demostratiu i on quedin representades les diverses tecnologies renovables existents per sistemes autònoms de generació elèctrica;

Descripció tècnica del sistema autònom:

La instal·lació consisteix en un sistema d’electrificació autònom híbrid, mitjançant energia solar, eòlica i, en cas necessari, grup electrogen.
Utilitza les tecnologies de sistemes d’electrificació aïllats i de connexió a xarxa per a obtenir una major representació de les tecnologies existents, convertint així el centre Fandema en demostratiu de les energies renovables on dur a terme cursos de formació i capacitació sobre l’aplicació de les energies renovables.
Les fonts de generació estan formades per un camp fotovoltaic aïllat de 5.520 Wp (connectat a la bateria mitjançant un regulador solar de càrrega), un camp fotovoltaic connectat a la xarxa de 1.380 Wp (connectat a la xarxa de consums interna del centre amb ondulador de connexió a xarxa) i un aerogenerador aïllat de 1.500 W (connectat a la bateria mitjançant un regulador eòlic de càrrega).

L’ondulador aïllat, responsable de crear la xarxa elèctrica de corrent altern a 230V/50Hz del centre mitjançant l’energia en corrent continu a 48 V procedent de les fonts renovables i la bateria, permet una potència màxima de consum de 5.000 W continuats. Aquest ondulador incorpora un regulador auxiliar de càrrega que permet utilitzar el grup electrogen com a font d’energia per abastir el centre i carregar alhora la bateria. A més, l’ondulador emprat és de tipus bidireccional, permetent així carregar la bateria en cas d’excedent en la producció del camp fotovoltaic connectat a la xarxa, quan el centre no demanda tota l’energia que aquest pot generar.
L’acumulació de l’energia es fa a través d’un banc de bateries amb una capacitat bruta total de 144kWh (per a una descàrrega en 100 hores). La bancada de bateries està formada per 24 vasos individuals de tipus estacionari, amb electròlit obert d’àcid sulfúric líquid i plaques tubulars de plom-antimoni. L’acumulació instal·lada atorga al centre una autonomia energètica de 3 dies.
La generació elèctrica estimada mitjana és de 22 kWh diaris en temporada de pluges (juny, juliol i agost) i de 30 kWh diaris fora de la temporada de pluges.

Les característiques tècniques dels diferents components instal·lats són els següents:

 • Camp solar fotovoltaic aïllat de 5.520 Wp, format per 24 panells de 230 Wp
 • Camp solar fotovoltaic de connexió a la xarxa de 1.380 Wp format per 6 panells de 230 Wp
 • 2 Reguladors solars de càrrega de 60 A, per al camp solar FV aïllat (Marca Outback FM60)
 • Ondulador de connexió a xarxa de 1.200 W (Marca SMA SUNNYBOY 1200)
 • Molí de vent de 1.500 W (Marca Bornay 1500-1548)
 • Regulador eòlic de càrrega de 40 A (Marca Bornay 40/48)
 • Bancada de bateries de 48 V formada per 24 vasos tipus 16-OPzS-2000 (Marca Hawker TZS16)
 • Ondulador aïllat bidireccional de 5.000W amb carregador auxiliar de bateries de (Marca SMA SUNNY ISLAND SI5048).

Esquema de funcionament de la instal·lació

fandema_schematic_diagram

 

RENEWABLE ENERGY PROJECT UNDER THE FRAMWORK OF “PROMOTING RENEWABLE ENERGY BASED MINI-GRIDS FOR PRODUCTIVE USES IN RURAL AREAS OF THE GAMBIA”:

Captura

promotors:

promotors

parter tècnic:

partertecnic

col·laboradors:

Captura2