Azimut 360

FOTOVOLTAICA AUTÒNOMA I ASSISTIDA

Oferim instal·lacions fotovoltaiques autònomes i  assistides. Aquestes instal·lacions es caracteritzen per disposar d’un sistema d’emmagatzematge d’energia (bateries).

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Realitzem projectes amb el compromís per donar cobertura a les necessitats energètiques mitjançant l’intercanvi i la transferència de coneixements.

FOTOVOLTAICA C-XARXA I AUTOCONSUM

Hem executat nombroses instal·lacions fotovoltaiques de sistemes connectats a xarxa, ja sigui per injectar tota l’energia produïda a la xarxa o per a autoconsumir-la.

 

ENGINYERIA

Tenim una llarga experiència en assessorament tècnic, disseny d’instal·lacions, redacció de projectes, direccions d’obra i legalitzacions.

MICROXARXES

Les microxarxes són sistemes complexos, compostos per microgeneradors i sistemes d'emmagatzematge que subministren electricitat a tota una comunitat sense necessitat de tenir accés a la xarxa elèctrica.

MANTENIMENTS

Realitzem tot tipus de manteniments d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa, autònomes i solar tèrmiques.

 

 

 

Cristian Ros

Cristian Ros

coordinació de projectes

Enginyer i coordinador de projectes nacionals i internacionals. Responsable de la comunicació digital.

Pau Cervera

Pau Cervera

coordinació de projectes

Enginyer i coordinador de projectes  d’àmbit nacional i internacional.

Georgina Hidalgo

Georgina Hidalgo

coordinació de projectes

Enginyera i coordinadora de projectes nacionals i internacionals. Responsable de la comunicació digital.

Daniel Cadilla

Daniel Cadilla

projectes internacionals

Enginyer responsable dels projectes internacionals, encarregat de la direcció d’obra, execució i enginyeria de projectes singulars.

Mireia Gil

Mireia Gil

cooperació internacional

Enginyera responsable dels projectes internacionals de cooperació al desenvolupament, disseny d’instal·lacions i impartició de cursos de formació.

Moisés Martínez

Moisés Martínez

instal·lacions d’àmbit nacional

Enginyer responsable del disseny, direcció i execució d’instal·lacions fotovoltaiques, tèrmiques i de biomassa en l’àmbit nacional.

 

Cristina Gil

Cristina Gil

coordinació de projectes i comercial internacional

Enginyera i coordinadora de projectes internacionals, impartició de cursos de formació i identificació de projectes internacionals.

Oleguer Presas

Oleguer Presas

adminstració i comptabilitat

Economista responsable de l’administració i la comptabilitat.

Ferran Martínez

Ferran Martínez

execució de projectes

Instal·lador especialitzat en execució d’instal·lacions solars fotovoltaiques i tèrmiques. Expert en treballs d’alçada.

Víctor Reixach

Víctor Reixach

gestió i coordinació interna

Advocat responsable de la coordinació interna de la cooperativa.